UPOZORNENIE

NOVINKA - BRIGÁDA LETO 2023

ČO SA OD VÁS OČAKÁVA?


- obsluha zákazníkov ( podávanie alkoholických, nealkoholických nápojov a jedál ) v priestoroch reštaurácie Hviezda, terasy, DISCO Clubu Hviezda

- príprava jedál podľa dohody vo vzťahu k odbornej spôsobilosti brigádnikov v odbore kuchár na týždňovej báze

- schopnosť samostatne a zodpovedne pracovať s finančnou hotovosťou pochádzajúcou z tržby od zákazníkov v zmysle metodických pokynov a usmernenia majiteľa prevádzky

- schopnosť samostatne pracovať v zmysle štandardov obsiahnutých v učebných osnovách študijných odborov čašník, kuchár, cestovný ruch

- udržiavanie a zabezpečovanie hygienicko - sanitačného režimu a štandardu v priestoroch zariadenia Hviezda Chtelnica

ČO VÁM HVIEZDA PONÚKA?


- možnosť zdokonaliť sa vo Vašich nadobudnutých teoretických a praktických spôsobilostiach počas Vášho štúdia vo vzdelávacích zariadeniach " v reálnych pracovných podmienkach bez dohľadu Vášho pedagóga ", čo Vám v budúcnosti uľahčí plynulejší prechod do Vášho osobného kariérneho pôsobenia po ukončení štúdia

- možnosť v dohľadnej budúcnosti po ukončení štúdia uchádzať sa o pracovnú pozíciu v našom novozrekonštruovanom polyfunkčnom reštauračno - zábavnom zariadení HVIEZDA - CHTELNICA

- garancia vyplatenia dohodnutej odmeny / mdzy / za vykonanú činnosť do 2. dňa nadchádzajúceho mesiaca