PROGRAMY PRENÁJMU ZARIADENIA HVIEZDA CHTELNICA - 2023

VIP SALÓNIK / DO 30 OSÔB /

Program prenájmu je určený primárne pre segment komornejších spoločenských akcií do 30 účastníkov / napr. posedenie priateľov formou uzavretej spoločnosti /. Uvedený Program je ponúkaný v cene 750 EUR vrátane DPH / 6 hodín prevádzky, bez obsluhy, prenájom priestoru, inventár zariadenia - bar v dohodnutom rozsahu, audio - technické ozvučenie /

DISCO CLUB PRIVATE PARTY / DO 80 OSÔB /

Program prenájmu určený pre segment klientov preferujúcich disco party formou uzavretej spoločnosti od 50 do 80 účastníkov. Uvedený program je ponúkaný v cene od 1 500 EUR do 2 000 EUR / 8 hodín prevádzky, bez obsluhy, prenájom priestoru, inventár zariadenia - bar v dohodnutom rozsahu, audio - technické ozvučenie v spojení so svetelnou kulisou /.  

KONCOROČNÉ FIREMNÉ PARTY / OD 30 DO 100 OSÔB /

Program určený pre pracovné kolektívy, ktoré prejavia záujem o usporiadanie spoločného koncoročného stretnutia s kolegami v mimopracovnom neformálnom formáte. Program je ponúkaný v cene 60 EUR na osobu / 8 hodín prevádzky, prenájom priestoru, inventár zariadenia - bar, audio - technické ozvučenie so svetelnou kulisou, prípitok, spoločná večera - prvý stravovací chod s obsluhou, druhý stravovací chod formou švédskych stolov, zabezpečený pitný režim formou "bezodného pohára - nealko", inventár zariadenia - bar v dohodnutom rozsahu, profesionálny DJ